Moelven i et nøtteskall - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven i et nøtteskall

Moelven er et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen.

Fra trelast av lokal furu og gran for videre bearbeiding i annen industri, til kledninger, konstruksjonsvirke og interiørprodukter av mange slag. Dessuten store konstruksjoner i limtre, hele byggmoduler og fleksible kontorinnredningsløsninger. Moelvens produkt- og tjenestespekter favner vidt og gjør oss til en av de førende aktørene i bransjen.

Moelven leverer produkter og løsninger folk alltid har hatt bruk for, på stadig flere måter. For hus og kontorer endrer seg over tid, i takt med at kravene våre til gode rom endrer seg. I dag etterspørres stadig mer behandlede produkter, og i fremtiden vil foredlingsgraden i det vi leverer øke ytterligere. På den måten bidrar Moelven til å industrialisere, effektivisere og videreutvikle byggeprosessen. Kort sagt: Vi hjelper våre kunder til å bli bedre, og utfordrer samtidig tradisjonell plassbygging. 

Moelven har som ambisjon å være bedriften med det menneskelige ansiktet. Vi bygger relasjoner over tid og tar godt vare på de gode kundene våre, på samme måte som vi også er veldig opptatt av og interessert i våre ansatte.
Moelven tilstreber å kunne tilby en arbeidsplass som er trygg og god, men også spennende. Hos oss utvikler vi ikke bare produkter og tjenester -  vi gir også muligheter til mennesker som ønsker å strekke seg i nye retninger.

Hva Moelven er, i et nøtteskall? Moelven er  en virksomhet som i mer enn 100 år har levert samfunnsnyttige produkter og tjenester, gjennom ærlig arbeid, på ansvarlig og tidsriktig vis.  Som produserer på 50 steder og sysselsetter 3400 personer. Som ligger i forkant, bruker mulighetene og som utvilsomt vil eksistere i 100 år til. Minst.

 

Abonner på nyhetsbrev fra Moelven

Om skandinavisk byggebransje, arkitektur og byggematerialer i tre
KLIKK HER FOR PÅMELDING