Moelven Virke AS - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven Virke AS

Moelven Virke AS har som sin kjernevirksomhet å forsyne Moelvens norske sagbruk med tømmer. Moelven Virke kjøper årlig ca 2 mill mᶟ sagtømmer.

En annen viktig side av Moelven Virkes virksomhet er å omsette sagbrukenes fiberprodukter, slik som celluloseflis og sagflis til industrier i inn- og utland. Vi omsetter også massevirke.


Vi har også logistikkansvar for transport av flis og massevirke fra våre sagbruk.

I tillegg er vi medeier i logistikkselskapene for tømmertransport, Transportfelleskapet Østlandet (TFØ) og Transportselskapet Nord (TSN). 

Miljøsertifisering

Moelven Virke har ansvar for miljøsertifiseringen for Moelvens norske sagbruk, og arbeider med å maksimere kjøp og anvendelser av miljøsertifiserte råvarer fra sertifisert skogbruk.

Moelven Virke med alle Moelvens norske sagbruk inngår i Chain of custody – Sertifiseringen for både PEFC og FSC

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?